Flommens ansikt

Hvem var de? De som mistet? De som kjempet? Bli bedre kjent med de som gav flommen i 1995 et ansikt.

tegninger av hovedpersonene i Flommens ansikt
Illustrasjoner: Suzie Webb.
EP03 Frykten for vannet

Vannet trengte seg frem slik man aldri hadde sett før. Hus fløt, broer brast, veier ble oversvømt og Norge var stengt mellom vest og øst. Hele befolkningen fulgte med på radio, TV og papiraviser. Internett var knapt tatt i bruk av norske medier.

En enorm innsats ble lagt ned under flommen, og pinsen i 1995 vil for alltid bli husket for disse bildene: Heimevernet, sivilforsvar og lokalbefolkning som lempet sandsekker og reddet unna gjenstander. 7 000 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine og kraftverk demmet ned magasiner for å bremse flommen.

Illustrert portrett av jente med briller.
Marte Holmboe Berg.

Marte Holmboe Berg

Marte var 13 år da hun i 1995 måtte forlate gården og hjemstedet sitt Sydenga i Elverum. Etterpå skrev hun ned sine tanker om hvordan hun opplevde å bli flomoffer sammen med far, mor og lillesøster.

«...Vannet sto over bryggerhuset, og tåken lå som et teppe på vannet så nesten bare tåken synes. Det var fælt. Det virket liksom at alt var borte...» 1995
Rolle:

Flomoffer

Alder:

13 år

Illustrert portrett av mann i uniform som snakker i telefon.
Niels F. Rolsdorph.

Niels F. Rolsdorph

Heimevernsmajoren var en av «hærførerne» i kampen for å berge Kirkenær sentrum i Grue. Sammen med en stor folkereisning av frivillige personer og soldater vant de over vannmassene etter flere dagers innsats.

«Dette er det nærmeste Heimevernet kommer krig uten å ta til våpen.»
Rolle:

Major i Heimevernet

Alder:

46 år

Illustrasjon av statsminister Gro Harlem Brundtland.
Gro Harlem Brundtland.

Gro Harlem Brundtland

Fredag 2. juni fløy statsminister Gro Harlem Brundtland opp Østerdalen til Stai, der hele dalbunnen stod under vann. Situasjonen var mye verre enn statsministeren hadde forestilt seg på forhånd. I en pressekonferanse samme dag erklærte hun Østerdalen som katastrofeområde.

«Det som er det spesielle ved en sånn situasjon som dette, det er at til syvende og sist så har på en måte naturen overtaket på oss.»
Rolle:

Statsminister

Alder:

56 år

Illustrert portrett av mann med hjelm og briller.
Erling Diesen.

Erling Diesen

Generaldirektøren som tok mange av de avgjørende og vanskelige beslutningene under flommen. NVE måtte tåle sterk kritikk på hvordan de håndterte Norges største flom i nyere tid. Katastrofen ble et vendepunkt i nasjonalt beredskapsarbeid.

«Vi er åpenbart ikke gode nok […] Når dette er over skal vi sette oss ned og gå igjennom alt for å se hva vi kan forbedre.»
Rolle:

Generaldirektør i NVE

Alder:

62 år

Illustrert portrett av mann med briller.
Knut Fjeld.

Knut Fjeld

Knut Fjeld har dekket mange flomhendelser gjennom sin yrkeskarriere. Som journalist var mye av spenningen knyttet til hvor stor flommen ble hvert år.

«Etter 95-flommen var ikke det å jobbe med flom noe en så frem til lenger. Denne flommen endret alt.»
Rolle:

Journalist i Østlendingen

Alder:

51 år


Utforsk Kraftlandet