Flommer Norge rundt

Hvittskummende vann i full kraft vasker med seg rubbel og bit. Vann som siger utover et jorde. Veier som man plutselig trenger en båt for å krysse. Uansett hvor man er i landet, er flom et fenomen vi alle kjenner til.

EP03 Frykten for vannet
Flommende vann nedover en foss med bebyggelse ved siden av. Fossende vann i elv, bro, byggearbeider. Mennesker på vei over i båt fra oversvømt hus.

Utforsk Kraftlandet