Kraftlandet

Historier om vann og energi

Kraftlandet er eit land der menneska møter naturkreftene. Nokre av kreftene kan vi temme, andre rår vi ikkje over. Gjennom generasjonar har vi bygd samfunnet på naturen sine ressursar og kjent på farar som flaum og skred. Forteljingane om desse naturkreftene, om desse menneska, bur i Kraftlandet.


Anno Norsk skogmuseum, Kraftmuseet og NVE står bak Kraftlandet.

Gjennom fleire episodar skal vi under breen, ned elva og inn i kontrollrommet.

Utforsk Kraftlandet