Kraftlandskapet

Hvordan får vi strømmen i stikkontakten i stua? Bli med på en kraftreise fra vannmagasinet oppe i fjellene til vi slår på lysene hjemme.

Bilde av modell med fabrikk og lysende vinduer
Utsnitt av industrimodellen på Norsk Teknisk Museum, Oslo. Foto: Lars Opstad, Norsk Teknisk Museum.
EP04 Vasskrafta bygger landet

En modell av et industrisamfunn fra 1950-tallet er utgangspunkt for denne filmen om hvordan vannkraften har satt sine spor i landskapet. Selve modellen står på Norsk Teknisk Museum.

Film «Kraftlandskapet». Produsent: Stig Storheil og Frode Sørskaar, NVE.

Kilder

  1. Norsk Teknisk Museum. Industrimodellen med miniatyrtog er restaurert. Lokalisert februar 2022 på Verdensveven: https://tekniskmuseum.no/industrimodellen

Utforsk Kraftlandet