Et vindkraftverk reiser seg

Hva skjer med landskapet når et kraftverk skal få plass? Anno Norsk skogmuseum har fulgt byggingen av Kjølberget vindkraftverk på Finnskogen.

Bilde av en kran som heiser opp en turbinvinge til en vindturbin som er under bygging. Ved siden av til venstre står en vindturbin med alle tre turbinbladene festet til tårnet.
Foto: Bård Løken, Anno Norsk skogmuseum.
EP05 Hva er det med vindkraften?

På en skogkledd åsrygg i Våler kommune i Innlandet, 705 meter over havet, står Kjølberget vindkraftverk. Anlegget omfatter 13 vindturbiner med infrastruktur i et natur- og friluftslivsområde på Finnskogen. Turbinene er ment å forsyne ca. 10 000 husstander med strøm.

Fotograf Bård Løken har dokumentert skoglandskapet før, under og etter at anlegget ble satt i drift 2021.

Stille landskap

De blåmerke trærne markerer Finnskogleden, ferdselsåren skogfinnene brukte da de vandret inn i Norge for 300-500 år siden.

Myrlandskap med skog i bakgrunnen. Et dødt tre med mye mose på stammen som er falt over ende i en eldre granskog. Bilde av en blåmerka sti i en eldre skog på et høydedrag. På bildet ser vi også et treskilt hvor det står Kjølberget 705 moh.
To hogde grantrær som ligger ved siden av stubben sin. Adgang forbudt skilt i en skog ved siden av en sti med et dryss av snø. Skilt med påskrift Kjølberget foran tømmerstokker.

Første spadetak tas

Anleggsarbeidet starter i 2019, fire år etter at Austri Vind fikk konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat. Svenske OX2 har stått for selve utbyggingen.

Turbiner inntar landskapet

Presisjon på høyt nivå. Mye skal klaffe når turbinene fraktes inn og monteres. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene er ca. 220 meter. Til sammenligning er Altadammen 145 meter og Nidarosdomen 98 meter.

Til et vindkraftverk hører også en transformatorstasjon og kraftlinjer som fører strømmen ut til brukerne.

Lastebil, merket med bred last, som frakter en stor del til en vindturbin på en grusvei i et skoglandskap. Turbinblad som transporteres langs en skogsbilveg.
Nedre del av en vindturbin på en åpen grusplass med skog i bakgrunnen. Kraftgate gjennom skogsterreng.
Transformatorstasjon med ledningsnett og vindturbiner i bakgrunnen.

Et omformet landskap

Byggingen er fullført. Turbinene skal produsere strøm frem til 2045. Da går konsesjonen ut.


Utforsk Kraftlandet