Pælesikringene i Nidelva

Fra de eldste tider har vi utført sikringstiltak for å hindre eller redusere flommens herjinger.

Gammel tegning over elveprofil.
Elveprofil med inntegnet sikringstiltak, Nidelva i Trondheim. Tegning: Ukjent, NVEs arkiv.
EP03 Frykten for vannet

Langs elvene på Vestlandet finner vi spor etter eldgamle steingarder bygd for å beskytte små åkerlapper mot oversvømmelse. I skogbygdene på Østlandet og i Trøndelag var det mer vanlig å bruke tømmerstokker til sikring av elveløp.

Tidlig på 1700-tallet truet Nidelva i Trondheim med å ta snarvegen ut fjorden ved Arildsløkken. For å hindre dette i å skje ble det rundt 1730 bygd et sikringsanlegg langs elvekanten.

Gammel tegning som viser sikringstiltak i elv. Gammel tegning som viser sikringstiltak i elv.

Anlegget bestod av «pæler», skrått utstående «serpentiner» og pakkverk med «faskiner». Arbeidet ble ledet av kapteinløytnant Gedde, farfar til den første direktøren i Canal-Directionen. De vakre plantegningene over anlegget er tatt vare på og digitalisert.

I dag finner vi igjen spor etter disse pælesikringene i form av rekker med påler. Disse pålerekkene hindrer fremdeles vannet i å grave langs kanten av elven.


Utforsk Kraftlandet