Vindkraft gjennom tidene

Vindkraft er så mye mer enn debatten om grønn energi. Vi mennesker har gjennom årtusener utnyttet kraften i vinden. 

EP05: Hva er det med vindkraften?
Foto av egyptisk tegning på papyrusrull fra ca 1450 f. Kr. av person i papyrusseilfarkost
Tegningen av oldtidens egyptere i papyrusbåt på Nilen. Den er fra en papyrusrull rundt år 1450 f.Kr. Kunster: Djehouty, kong Thutmose IIIs skriver. Foto: Det egyptisk museet, Kairo.

2000 f.kr.

Vindkraft er en av de eldste energiformer mennesket har tatt i bruk. Først for å ta seg frem til vanns, på Nilen. Seilfartøy har eksistert i 3-4 000 år.

Bildet viser 1000 år gamle vindmøller i Nashtifan i Iran, laget av leire, halm og tre.
Noen av de eldste vindmøllene i verden er fortsatt i bruk, som i den iranske landsbyen Nashtifan. De 30 møllene er fra gammel persisk tid, rundt 1000 år gamle, og maler korn til mel. Foto: Hadidehghanpour.

600 f.kr.

Forskerne er ikke enige om når menneskene utviklet mølleteknologien. Enkelte mener det kan være allerede 2000 f.kr. De tidligste vindmøllene ble brukt til å pumpe vann og male korn.

Bilde som viser vindmøller og kanaler i Kinderdijk i Nederland.
De 19 operative poldermøllene i Kinderdijk viderefører et anlegg av diker og kanaler med røtter tilbake til middelalderen. Foto: Kinderdijk UNESCO World Heritage.

1400 - 1500

De første poldermøllene tas i bruk. Det var en avansert teknologi for å drenere land slik at det kunne brukes til jordbruk. Polder betyr tidligere hav/innsjø som er gjort til tørt land. På 1990-tallet ble de historiske vindmøllene i Kinderdijk og Beemster i Nederland utpekt som verdensarvsteder av UNESCO.

Maleri av en fullrigger til havs, med dansk flagg og alle seil satt.
«Suite av skibe», 1748-1831. Kunster J.F. Clemens. Foto: Statens Museum for Kunst, København.

1400 - 1900

Med seilskip ble store deler av verden oppdaget og bundet sammen. Seilskip var dominerende i verdenshandel, passasjerfrakt og sjøkrig.

Gammel akvarell av vindmølle på en ås bak hvit trehusbebyggelsen ved kysten i Stavanger
«Stranden sett fra Skagen 15. november 1857». Kunster Mons Gabriel Monsen. Foto: Stavanger Museum.

1528

Den første norske vindmøllen ble bygget i Oslo for å male korn til mel. Fordi vi har så mange fosser i Norge hadde vi flest vannmøller. Vindmøller fantes først og fremst i kystbyene i Sør-Norge.

Gammelt bilde av en vindmaskin som driver et maskineri inne i en låve.
Vindmaskin som driver et maskineri inne i en låve på Hå, Jæren. Foto: Ukjent, Jærmuseet.

1875

Lite vannkraft på Jæren og Sunnmøre gjorde at bøndene tok i bruk enkle vindmøller for å effektivisere arbeidet. Bare i Stavanger Amt (Rogaland) hadde de i 1875 mer enn 500 vindmaskiner.

En tegning og et bilde av verdens to første strømproduserende vindturbiner
Utviklingen av verdens to første strømproduserende vindturbiner skjedde parallelt av James Blyth (til venstre) og Charles F. Brush (til høyre). Illustrasjon: Rankin Kennedy, 1905. Foto: Ukjent.

1888

Pioneren Charles F. Brush kunne demonstrere verdens første strømproduserende vindturbin. Det skjedde i Cleveland, USA. Samtidig, i Skottland, konstruerte elektroingeniøren James Blyth en vindturbin som skulle levere strøm til hans feriehus.

Maleri av en mannlig lærer i dress og slips foran en skoletavle.
Poul la Cour som underviser. Maleri fra 1913, malt etter foto. Foto: Poul la Cour Museet.

1891

Danmarks Edison, den nysgjerrige vitenskapsmannen Poul la Cour, er den tredje i verden som klarte å få vindturbinen til å produsere strøm.

Foto av en mann ved en åpen isråk, foran polarskuten Fram som har en vindmølle montert på dekk.
Henrik Greve Blessing henter algeprøver fra en dam i isen like ved Fram. Vindmøllen sees i bakgrunnen. Foto: Fridtjof Nansen, Nasjonalbiblioteket.

1893 - 1896

Fridtjof Nansen leder ekspedisjon over Polhavet. Polarskuten Fram blir liggende fast i isen i flere år. Om bord hadde de en strømproduserende vindmølle som drev vannpumpene.

Postkort med bilder fra Norges første vind-elektricitetsverk på gården Vestre Nødsel, Hernes 1910. Foto: Anno Glomdalsmuseet.

1910

Ingeniør Jens Jørgen Bull-Andersen kom hjem fra det store utland og bosatte seg i Elverum. Han hadde med seg ønske og kunnskap om å etablere et vindkraftverk. I 1910 sto Hernes Vindelektricitetsverk ferdig, klar til å forsyne familiens gård. Men forsøket var ikke helt vellykket da møllen ikke kunne snus etter vinden, og produserte bare når vinden sto fra sørvest. Bull-Andersen ga opp og solgte vindmøllen i 1913.

Foto av vindmølle og et bolighus
Dahles vindkraftverk på Dverberg. Foto: Ukjent, Andøy Energi.

1916

Andøya er neste sted som får et vindkraftverk. Dahle vindkraftverk starter opp og leverer strøm til 16 abonnenter.

Eldre bilde som viser en hettevindmølle ved siden av et lite tun med hus nær stranden.
Hettemøllen på Bjerkøya var i drift da dette bildet ble tatt i 1936. Foto: Ukjent, Oslo Museum.

1917

Norges eneste gjenværende hettemølle står på Bjerkøya i Asker. Alf Larsen Whist hentet eksperter fra Danmark, men strømlykken var kortvarig. Møllen ble erstattet med kabel etter kort tid. Møllen er brukt som location for filmen «Ugler i mosen» fra 1959.

Bildet av en test-vindmølle med to vinger montert på en gressbakke.
Ikonisk forsøksmølle kan nå sees på Energimuseet i Bjerringbro, Danmark. Foto: Villy Fink Isaksen. Hentet fra Wikipedia Commons.

1957

Gedser forsøksmølle var lenge verdens største, finansiert av Marshallmidler fra USA. Møllen, utviklet av Johannes Juell, er meget viktig for moderne vindkrafthistorie. Flere land så til Danmark som USA, Norge og Sverige. Gedsermøllen er et symbol på grønne Danmark, og inkludert i Danmarks kulturkanon som designikon på linje med vikingskip og PH-lampene.

Kong Olav V i sportsantrekk viser billett til konduktør på T-banen i Oslo
Selv kong Olav reiste kollektivt under oljekrisen. Her på Holmenkollbanen. Foto: Jan Greve/VG/NTB.

1973

Oljekrise i den vestlige del av verden tvang politikere og myndigheter til å utforske andre energikilder.

Fem menn står på et podium foran en vindturbin. To av mennene trykker på et teknisk apparat
James Fletcher og Robert Seamans trykker på knappen for å starte forsøksturbin på Plum Brook Station mens The Perkins High School band spilte «Wind Mills of Your Mind». Ohio, 1975. Foto: NASA.

1974

Flere land, som Sverige og USA, starter opp forskning på vindkraft. I USA har NASA ansvaret. Amerikanerne finansierte istandsettelse av Gedser forsøksmølle i Danmark for å bruke den som modell. Den 30 meter høye modellen på bildet er amerikanernes egen, og var USAs høyeste i 30 år.

Faksimile av utsnitt av artikkel i fagblad som inneholder bilde av to vindturbiner i et flatt terreng. Artikkelen har overskrift
Faksimile av artikkel om vindkraft i NVEs publikasjon «Fossekallen» 1984.

1979 - 1983

Nasjonalt forskningsprogram på vindenergi peker på kysten av Trøndelag og Nord-Møre som mest interessante områder. Men Norges vassdrags- og energivesen (NVE) anbefaler å utsette testanlegg et par år. En viktig årsak er at vindkraft er for dyrt.

test
Planteliv i Prypjat, Ukraina, 2009. Etter at menneskene evakuerte, har naturen gradvis tatt over mer og mer av området. Foto: Kyle Taylor.

1986

Tsjernobyl. Verdens verste kjernekraftulykke setter en stor skrekk i verdens befolkning. Miljøødeleggelsene er store og ulykken påvirker debatten om hvilke energikilder man bør satse på.

Mann med frakk står foran vindturbin. Mannen er Eivind Reiten som var olje- og energiminister i 1990 da bildet ble tatt.
Olje- og energiminister Eivind Reiten åpner testkraftverket «Eivind». Foto: Dag Grundseth /Aftenposten, NTB.

1989

Én testvindmølle settes opp på Smøla. Dette er ett av ti testanlegg i nasjonalt demonstrasjonsprogram for vindkraft ledet av NVE. Smøla ble valgt på grunn av gunstige vindforhold og beliggenhet, politisk støtte og lite motstand. I 2005 var Smøla vindpark Europas største vindkraftanlegg med 68 turbiner.

Bilde av et rødmalt enebolig med mennesker utenfor i hagen, omgitt av grønne vegetasjon.
Illustrasjonsfoto. Foto: Bjørn Lytskjold.

1991

Vikna vindmøllepark med fem 30 meter høye turbiner settes i drift. Norges første vindmøllepark kunne produsere strøm til 130 eneboliger.

test
Faksimile av «Fædrelandsvennen», 1997.

1997

Det er Fjeldskår vindpark på Lindesnes som får tillatelse til å sette opp fem turbiner. Konsesjonen gjelder frem til 2028, men turbinene rives i 2018 etter 20 år.

Bilde av norsk kystlandskap. Et menneske ser ut over et vann, fjellandskap og kyst med øyer.
Kaljordvatnet i Nordland. Foto: Bjørn Lytskjold, NVE.

2007

Norges Miljøvernforbund sendte brev til miljøvernministeren med krav om om Norge må få en samlet plan for vindkraftanlegg. De viser til at store inngrepsfrie naturområder går tapt. Naturvernforbundet kom med samme budskap i 2005.

Illustrasjon av vindmøller i granskog som blåser pengesedler bortover.
Illustrasjon av grønne sertifikater, 2015. Foto: Jan Grytting.

2012

Norge innfører elsertifikater også kalt grønne sertifikater. Det er en norsk-svensk støtteordning for å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybare energikilder som vind, vann, sol og bioenergi. Kraftutbyggere som skal få tilskudd fra sertifikatordningen må godkjennes av NVE. Godkjente kraftverk får elsertifikater i inntil 15 år. De norske kraftverkene må settes i drift innen utgangen av 2021. Ordningen er i en driftsfase frem til 2035

Stor vindturbin faller ned etter eksplosjon.
Illustrasjonsfoto. Vindturbin rives ved kontrollert sprengladning, Skottland 2019. Foto: Todd Ferguson.

2015

Første vindturbiner rives. Etter 24 år har turbinene i Vikna vindmøllepark gjort sin plikt. Opprinnelig levetid var 20 år, 1991-2011.

Politi, demonstranter, plakater og en gravemaskin.
Politi og demonstranter ved vindkraftanlegget på Frøya, april 2019. Foto: Morten Andersen, NRK.

2019

Organisasjonen Motvind blir etablert. Lokale vindkraftmotstandere danner ny organisasjon i stedet for å gå inn i Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet.

En grupper personer ser på mann som snakker. I bakgrunnen banner med budskapet: NVE blåser i miljøet. Stopp klimapropagandaen.
Rapport setter fyr på motstanden. Her fra pressekonferansen med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. 1 april 2019. Foto: Stig Storheil, NVE.

2019

Forslag til nasjonal ramme for vindkraft lanseres i april og legges død av regjeringen i oktober. Rapporten skulle vise hvordan vindkraft kan påvirke miljø- og samfunnsinteresser, men mange oppfattet den som en utbyggingsplan. Mer enn 5000 sendte inn høringssvar til Olje- og energidepartementet.

Dronefoto av transportbil med en enorm vindturbinvinge. Bilveien har skog på begge sider.
Transport av vindturbinvinge. Nord-Odal vindkraftverk, 2019. Foto: Eivind Røhne.

2020 - 2021

Toppår for vindkraft. 22 vindkraftverk settes i drift i 2020-21. De er plassert i store deler av Norge, fra Finnmark til Agder.

Reinsdyr ved vindturbiner
Reinsdyr vandrer rundt vindturbinene på Storheia vindpark, Fosen. 13.oktober 2020. Foto: Heiko Junge/NTB.

2021

Høyesterett vedtok enstemmig at konsesjonene til Storheia og Roan vindkraft på Fosen var ugyldig. Begrunnelsen var at utbyggingen er et brudd på menneskerettighetene og krenker reindriftsamenes rett til kulturutøvelse. Saken er ikke avsluttet. Den ligger hos OED som ønsker både vindkraft og reindrift. Departementet mener det et behov for mer kunnskap og har foreslått et utredningsprogram.

Mennesker sittende med bannere og et samisk flagg.
Aksjonister for riving av vindturbinene på Fosen. Oslo, 1. mars 2023. Ella Maria Hætta er nummer to fra venstre. Foto: Alf Simensen/NTB.

2023

Unge demonstranter inntar Olje- og energidepartementet, blant dem er Greta Thunberg. Det skjer 500 dager etter Høyesterettsdommen om ugyldig konsesjon til vindkraftverkene på Fosen. Ella Marie Hætta Isaksen er Fosenaksjonens talsperson. Demonstrantene krever svar på hvorfor ikke dommen følges opp. De mener 151 vindturbiner må rives. Flere blir arrestert. Dag åtte av aksjonen beklager statsmininister Jonas Gahr Støre overfor reineierne. Han innrømmer at det er et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen.


Utforsk Kraftlandet