Vinduet

Eit bukvarter med spektakulær utsikt.

Boligbrakka
Bukvarteret har med god grunn blitt kalla «Vinduet». Foto: Nils Roar Sæhltun. Universitetet i Oslo.
EP01 Brefolket

«Vinduet» er ei anleggsbrakke som klamrar seg til fjellsida under breen. Rett over munninga til tverrslaget, midt i stupbratte fjellsider og med isen frå Bondhusbreen rett ved, vart dette huset bygd for tilsette ved Maurangerutbygginga. Her hadde arbeidarane og anleggskokka sitt bu- og matkvarter med verkstad i anleggstida. Det var berre mogleg å kome hit med helikopter.


Kjelder

  1. Mette Kjeldsberg (Mai, 1983). Fossekallen. NVE http://publikasjoner.nve.no/fossekallen/1983/fossekallen1983_05.pdf

Utforsk Kraftlandet