Seks dager krever seks liv

Sommeren 1986 er den dødeligste i norsk brehistorie. Tre hendelser på Jostedalsbreen krevde i løpet av seks dager seks menneskeliv.

En kollapset breport fotografert to dager etter en ulykke som krevde to menneskeliv.
Breporten på Nigardsbreen fotografert to dager etter ulykken. Foto: Bjørn Wold, NVE.
EP01 Brefolket

Både norske og utenlandske turister har i årevis latt seg lokke av den majestetiske breporten til Nigardsbreen, en del av Jostedalsbreen. Tirsdag 22. juli 1986 trosset skuelystne turister varselsskilt og beveget seg inn i området der smeltevannet fra breen renner ut.

Plutselig skjedde det verst tenkelige. Breporten kalvet og store isblokker raste. Isen demmet opp breelven bak og i løpet av sekunder ble vanntrykket så stort at demningen brast. Vannet og isen som flommet ut dro med seg tolv personer som befant seg på svaberget nedenfor. Blant disse en dansk kvinne (42) og hennes datter (8) som begge omkom.

Baklibreen raser

I neste dalføre av Jostedalsbreen ligger Baklibreen. Her hadde en brearm strukket seg ut over fjellet den hvilte på, og i sommervarmen hadde den tatt til å smelte.

Den nederlandske småbarnsfamilien van der Kamp hadde som så mange år før pakket bilen og lagt ferien til den norske fjellheimen. Søndag 27. juli var målet for turen Bergsetbreen, nabobreen til Baklibreen. Familien hadde valgt en lite brukt sti opp.

Da de befant seg nederst i Krundalen, et sted der folk så sent som dagen før hadde solt seg, løsnet det uten forvarsel store isblokker fra Baklibreen 700 meter lenger oppe i fjellsiden. Familien hørte trolig ikke hva som skjedde på grunn av støy fra elven de gikk langs og hadde ikke mulighet til å unnslippe ismassene.

Andre turgåere i området ble stående maktesløse å se naturkreftenes brutale herjinger. Mor, far og deres barn på 10 år omkom. Det er anslått at så mye som en halv million tonn is løsnet fra Baklibreen den dagen. Ingen i Luster hadde noen gang opplevd lignende, og ulykken kom like overraskende på eksperter som på lokalbefolkningen.

En fjellklatrer som var vitne til skredet fra Baklibreen forklarer. Video: NRK.
Forsiden på Bergens Tidende der hovedsaken er dødsulykken med mor og datter på Jostedalsbreen. Forside på Dagbladet om en rasulykke på Jostedalsbreen. En avisforside med bilde av to vitner.

Dagen etter, mandag 28. juli, registrerte man nok et dødsfall på Jostedalsbreen. På brearmen Bødalsbreen i Stryn, lenger nord for de to andre hendelsene, hadde et taulag på fem personer tatt ut på tur. Ulykken inntraff da én i følget mistet fotfestet og dro med seg resten av gruppen.

I løpet av seks dager i juli 1986 hadde ulykker på Jostedalsbreen krevd seks mennesker livet. Sommeren skrev seg derfor inn i historiebøkene som den med flest registrerte omkomne på norske isbreer.


Utforsk Kraftlandet