Breulykker

Norske breer har gjennom århundre lokket med store naturopplevelser, men har også representert stor naturfare.

EP01: Brefolket
Bødalsbreen strekker seg ned fjellsiden.
Bødalsbreen i Stryn kommune, Vestland fylke. Foto: Sondrekv/Wikimedia Commons.

1600

De første registrerte breulykkene i Norge er fra 1600-tallet. Breflommer som tok med seg gårdsbruk eller raserte bygder. Med økt turisme skjer breulykker nå oftere når skuelystne beveger seg for nær en breåpning eller er på brevandring.

Brenndalsbreen strekker seg ned i et dalføre.
Brenndalsbreen i Stryn. Foto: Vasile Cotovanu.

1743

Fire mennesker omkom da Tungøyane gård ble tatt av masser med is, stein, grus og vann. Da hadde gården allerede blitt gjenoppbygd flere ganger etter lignende hendelser. I løpet av 50 år strakk nemlig Brenndalsbreen seg over fire kilometer ned i Oldedalen.

En isbre som strekker seg ned til et vann.
Strupbreen i Lyngen. Foto: Marthinius Skøien. Nasjonalbiblioteket.

1898

Klatrerne M.M. Hastings og C. Slingsby kunne melde om at et jøkulhlaup, en plutselig og stor flom, hadde skjedd ved Strupvatnet i Troms da de så store isblokker flyte i vannet. Bare dager etter, var innsjøen nærmest tørrlagt.

Avisnotis om en forsvinning i 1934
Avisnotis om ulykken ved Lille Brekketind. Faksimile fra Moss avis.

1934

En 29 år gammel mann forlot hytta han bodde på. Ryggsekken sto igjen. 16 personer gikk ut for å lete, men fant bare rester av tau av samme type som lå igjen på hytta. Mannen ble aldri funnet.

En gård like ved en isbre
Juvbreen i Lom. Foto: Dagbladet. Norsk folkemuseum.

1957

Inger, en dansk jente på 15 år, falt ned i en 50 meter dyp bresprekk på Juvbreen. Hun ble funnet og hentet opp tre uker senere.

Tegning av en voksen speider.
Speiderleder fra Storbritannia frøs i hjel på Buerbreen. Foto: The Scouts (UK) Heritage Collection.

1957

En engelsk speiderleder falt ned i en bresprekk på tur på Buerbreen. Flere i troppen gikk for å skaffe hjelp, men redningsmannskapet rakk ikke fram i tide. Mannen frøs i hjel.

Oversiktsbilde av Finnenbreen.
Finnanbreen i Rauma. Foto: norgeibilder.no.

1977

To italienske turister falt ned i bresprekker på Finnanbreen. Redningsaksjonen ble innstilt grunnet dårlig vær og kom ikke i gang igjen før fire dager etter. Da hadde snø dekket til alle spor fra dem. Levningene etter de to ble ikke funnet før 19 år etter, i 1996.

Skader etter storflom, Sagaøya i Jostedalen, 1979. Rasert områder, bygninger, bil.
Flomskader i Jostedalen sentrum. Foto: Bård Andersen, NVE.

1979

Sterk avsmelting fra Jostedalsbreen og kraftig regnvær førte til storflom i Jostedalen. 100 bolighus og over 30 driftsbygninger ble skadet. Store områder med dyrket mark ble ødelagt og veinettet påført store skader. Vannstanden nådde 3,08 meter før vannet trakk seg tilbake, over én meter høyere enn storflommen i 1898. Det er anslått at skadene beløp seg til 32 mill. kroner.

En kollapset breport fotografert to dager etter en ulykke som krevde to menneskeliv.
Breporten to dager etter at den kalvet sommeren 1986. To mennesker mistet livet da vann flommet ut og dro med seg mennesker som befant seg på svaberget. Foto: Bjørn Wold. NVE.

1986

Tre ulykker på ulike brearmer av Jostedalsbreen, krever i løpet av seks dager i 1986 seks mennesker livet. To mennesker døde da breporten til Nigardsbreen kalvet, tre mennesker ble tatt av et skred fra Baklibreen. En siste person døde av skadene han pådro seg da han mistet fotfeste på brevandring på Bødalsbreen.

Sjø foran en isbre.
Austerdalsisen i Rana. Foto: Rüdiger Stehn/Wikimedia Commons.

2007

En tsjekkisk mann i et følge på 50 døde da han ble truffet av en isblokk som løsnet fra frontpartiet av Austerdalsisen. Ved hjelp av et helikopter greide man til slutt å løfte unna isblokken og finne mannen.

En isbre fotografert fra sjøen.
Esmarkbreen på Svalbard. Caroline Maybach/Wikimedia Commons

2012

En kvinne i 40-årene omkom da det franske turistskipet Polaris 1 ble truffet av ismasser fra Esmarkbreen.

Folk på brevandring på Nigardsbreen.
Nigardsbreen i Luster. Foto: ThartmannWiki/Wikimedia Commons

2014

Et tysk ektepar i 30-årene mistet livet da de ble truffet av isblokker som raste fra breporten på Nigardsbreen. Barna på åtte og ti år var vitne til ulykken.


Utforsk Kraftlandet