Konsesjonsbehandling
- en øvelse i balansekunst

Konsesjon, høring, innspill, befaring – hva betyr disse ordene? Hvordan foregår saksbehandling av en vindkraftsøknad?

Utsnitt av kontorbygg i betong og glass med NVE-logo. En gren med blader i høstfarger i forgrunnen.
NVEs hovedkontor i Oslo. Foto: Bjørn Lytskjold, NVE.
EP05 Hva er det med vindkraften?

En konsesjon betyr mye arbeid for søker og for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I denne samtalen forklarer Anette fra Energi- og konsesjonsavdelingen og Matilde fra Miljøtilsynet hva en konsesjon er, hvordan de jobber og hva de må ta hensyn til i saksbehandlingen.

Avveininger, hensyn og dilemmaer preger hverdagen til mange saksbehandlere.

Samtale om hva en konsesjon er og hvordan NVE behandler søknader om utbygging av kraftverk og -nett, 2021. Produsent: Playroom Event AS.

Utforsk Kraftlandet